Styremedlem

Anne Dørum Otterbekk

15.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti.
Folkevalgt i Råde kommune.

Anne Dørum Otterbekk

Hva er ditt beste politiske minne?

Jeg har flere gode minner fra valgkampen i 2019, og samtalene som oppsto på for eksempel togaksjon eller stand. Møte med mennesker som har spørsmål, meninger og ting på hjertet gir meg mye. 

Jeg har alltid vært opptatt av politikk selv om jeg er relativt ny i partipolitikken. Jeg husker følelsen når jeg stolt fikk gå alene i 1.mai-tog for første gang da jeg var 10-11 år gammel. Jeg gikk under parolen "Nei til atomvåpen" og følte i hele meg at det var viktig å være med og markere standpunkt i saken.

Hva er de viktigste sakene i stortingsvalgkampen?

Arbeid for alle må fortsatt være jobb nummer en. Derfor er det viktig at det legges til rette for at det skapes nye arbeidsplasser i hele landet.

Jeg er opptatt av at alle skal ha rett til trygge og anstendige arbeidsvilkår i hele, og ikke minst faste, stillinger. Dette er viktig for den enkelte, men det er også bra for arbeidsplassene og for hele samfunnet vårt. Pandemien har vist at det faktisk er livsviktig å øke andelen faste, hele stillinger. Når ansatte må jobbe flere steder er det med fare for å spre eventuell smitte, og det er i seg selv belastende å alltid være på jakt etter vakter og alltid være tilgjengelig for vakter for å sikre inntekter og dekning av neste måneds utgifter. Det er ikke bare i helse, men også på andre kvinnedominerte arbeidsplasser som i renhold, oppvekst og i servicenæringen m.fl. 

Når deltidsarbeid blir en smitterisiko, kan det ikke være slik at den enkelte arbeidstaker skal bære det økonomiske ansvaret og risikoen. Dette krever politisk prioriteringen og politiske vedtak.

Jeg er opptatt av å redusere markedsstyringen i alle deler av det offentlige arbeidslivet. Velferdstjenestene våre bør driftes med tillit til fagpersonene og skal bygge på trepartssamarbeidet mellom politikere, ledere og de ansatte. Dette gjøres best når det offentlige driver tjenestene sine selv. 

Om Anne:
Anne jobber som nestleder i Fagforbundet Viken. Hun har hatt mange verv og roller i fagbevegelsen opp igjennom årene. På fritida er hun glad i å gå turer på fjellet, i skogen og ved sjøen - og å tilbringe tid med familie og gode venner. 

  • Anne er utdannet hjelpepleier og jobbet i hjemmesykepleien frem til 2010.

  • Hun er folkevalgt i Råde kommune.

  • Anne leder samarbeidskomiteen mellom Østfold Arbeiderparti og Fagforbundet Viken i Østfold.

  • Hun er medlem av Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget i Råde kommune.

  • Anne er medlem i Fagforbundet.